• Darba aizsardzības sistēmas auditu veikšana un uzņēmuma atbilstības noteikšana normatīvo aktu prasībām;
  • Darba aizsardzības organizatoriskās struktūras izveide, ieviešana un uzturēšana;
  • Darba vides iekšējās uzraudzības veikšana, tai skaitā darba vides riska faktoru novērtēšana;
  • Ar darba aizsardzību saistīto dokumentu (darba aizsardzības instrukcijas, saraksti, rīkojumu projekti, darba aizsardzības pasākumu plāni u.c.) izstrāde;
  • Darba vides uzlabošanai nepieciešamo pasākumu noteikšana;
  • Darbinieku apmācība darba aizsardzības jautājumos;
  • Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšana;
  • Obligāto veselības pārbaužu noteikšana, plānošana, veikšana un uzskaites sistēmas administrēšana;
  • Nepieciešamo individuālo aizsardzības līdzekļu noteikšana;
  • Konsultēšana darba aizsardzības jautājumos.

Built with Berta