• Evakuācijas mācību organizēšana, t.sk. izmantojot dūmus;
  • Praktisko apmācību uguns dzēšanā organizēšana;
  • Ugunsdzēšamo aparātu tehniskā apkope;
  • Automātisko ugunsaizsardzības sistēmu apkope.

Built with Berta