SIA KMS BUSINESS PARTNERS ir dibināta 2012.gadā un ir sertificēta kā kompetentā institūcija darba aizsardzības jomā.

Darba aizsardzības pasākumi uzņēmumā jau sen vairs netiek uzskatīti par birokrātijas uzspiestu nosacījumu - ir pierādījies, ka darba vide, darbinieku drošība un veselība ievērojami ceļ darba efektivitāti.

Darba aizsardzības likums nosaka, ka katrā iestādē un uzņēmumā ir jābūt atbildīgajai personai par darba aizsardzību. Darba aizsardzības likums attiecas uz ikvienu darba dēvēju.

Darba aizsardzības pasākumu mērķis ir sekmēt un veicināt drošu un veselīgu darba vidi uzņēmumā, kas paaugstina darba efektivitāti un ir viens no priekšnosacījumiem Jūsu biznesa panākumiem. Piedāvājam Jums darba aizsardzības pasākumu nodrošināšanu un īstenošanu uzticēt profesionāļiem savā jomā, kas sniegs Jums iespēju vēl vairāk koncentrēties uz savu pamatbiznesu.

Built with Berta